ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ -ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Επτά ξεχωριστοί Κλάδοι του Εσωτερισμού


Ο κάθε κλάδος περιέχει ανάλογα από τριάντα έως τριαντατρία μαθήματα ή από δέκα έως έντεκα τριάδες (σύνολο σελ: 3034)

Κάθε τριάδα κοστίζει 12.00 Euro. Εγγραφή 10.00 Euro.Η εγγραφή είναι μια φορά για όλους τους κλάδους. Οι κλάδοι είναι οι εξής:


     1. Διαλογισμός, 1η έκδοση 1977 (σελ. 418), διάσταση 30Χ21.
    2. Υπνωτισμός-Ορθοψυχισμός, 1η έκδοση 1977 (σελ. 400), διάσταση 30Χ21.
    3. Επιστημονικός Πνευματισμός, 1η έκδοση 1981 (σελ. 400), διάσταση 30Χ21.
    4. Εσωτερική Φιλοσοφία, 1η έκδοση 1977 (σελ. 388), διάσταση 30Χ21.
    5. Εσωτερική Μύηση, 1η έκδοση 1981 (σελ. 385), διάσταση 30Χ21.
    6. Αστρολογία-Αστροσοφία, 1η έκδοση 1978 (σελ. 565), διάσταση 30Χ21.
    7. Εσωτερική Θεραπευτική, 1η έκδοση 1977 (σελ. 478), διάσταση 30Χ21.