ΜΕΛΕΤΕΣ Ν. Α. ΜΑΡΓΙΩΡΗ


  1.  ΣΧΟΛΗ ΑΣΚΛΗΠΙΩΝ - ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, επανέκδοση 1994 (σελ. 15), διάσταση 30Χ21.(10.00 euro)
  2.  ΣΑΡΛ ΦΟΝ ΡΑΪΧΕΜΠΑΧ, επανέκδοση 1987 (σελ. 20), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
  3.  ΣΧΟΛΗ ΑΣΚΛΗΠΙΩΝ - ΠΝΕΥΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ, επαν. 1987 (σελ. 20) διάστ. 30Χ21.(10.00 euro)
  4.  ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, 1η έκδοση 1974 (σελ. 12), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
  5.  ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΑ, 1η έκδοση (σελ. 15), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
  6.  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΩΝΩΝ, 1η έκδοση 1974, 2η έκδοση 1994 (σελ. 32), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
  7.  ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, 1η έκδοση 1974, 2η έκδοση 1994 (σελ. 29), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
  8.  ΕΚΤΟΠΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΑΡΚΩΝ, 1η έκδοση 1974, 2η έκδοση 1994 (σελ. 23), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
  9.  ΕΣΣΑΙΟΙ, 1η έκδοση, 2η έκδοση 1994 (σελ. 28), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
10.  ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, 1η έκδοση 1974 (σελ.43), 2η έκδοση 1994 (σελ. 35), διάσταση 30Χ21.     (10.00 euro)
11.  ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ, 1η έκδοση, 2η έκδοση 1994 (σελ. 19), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
12.  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ, 1η έκδοση 1975, 2η έκδοση 1994 (σελ. 24), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
13.  ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ, 1η έκδοση 1976, 2η έκδοση 1994 (σελ. 17), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
14.  ΔΡΑΒΙΔΕΣ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 1η έκδοση, 2η έκδοση 1975 (σελ. 31), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
15.  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ, 1η έκδοση 1980, 2η έκδοση 1993 (σελ. 34), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
16.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ, 1η έκδοση 1980 (σελ. 23), 2η έκδοση 1994 (σελ. 27), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
17.  ΙΕΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΣΑΙΩΝ, 1η έκδοση 1981, 2η έκδοση 1994 (σελ. 36), διάσταση 30Χ21.     (10.00 euro)
18.  Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ, 1η έκδοση 1982 (σελ. 22), διάσταση 30Χ21.(10.00 euro)
19.  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΙΤΑ, ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ, 1η έκδ. 1984 (σελ. 101), 2η έκδ.1994 (σελ. 93), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
20.  Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΧΩΣ ΦΑΡΜΑΚΑ, 1η έκδοση 1987 (σελ. 93, σεμινάριο), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)          21.  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΚΟΙΜΗΣΗ, 1η έκδοση 1987 (σελ. 97, σεμινάριο), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
22.  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ, 1η έκδ. 1976 (σελ. 82), 2η έκδ. 1986 (σελ. 83), διάσταση 30Χ21. (10.00 euro)
23.  ΣΙΑΤΣΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ, 1ο σεμινάριο, 1η έκδοση 1989 (σελ. 127). (10.00 euro)
24.  ΣΙΑΤΣΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ, 2ο σεμινάριο, 1η έκδοση 1989 (σελ. 101). (10.00 euro)
25.  ΣΙΑΤΣΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ, 3ο σεμινάριο, 1η έκδοση 1990 (σελ. 65). (10.00 euro)
26.  ΣΙΑΤΣΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ, 4ο σεμινάριο, 1η έκδοση 1990 (σελ. 68). (10.00 euro)
27.  ΣΙΑΤΣΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ, 5ο σεμινάριο, 1η έκδοση 1991 (σελ. 92). (10.00 euro)
28.  ΣΙΑΤΣΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΟΤΟΜΟΣ, 6ο σεμινάριο, 1η έκδοση 1991 (σελ. 46). (10.00 euro)
29.  ΣΙΑΤΣΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΟΤΟΜΟΣ, 7ο σεμινάριο, 1η έκδοση 1992 (σελ. 55). (10.00 euro)
30.  ΣΙΑΤΣΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΟΤΟΜΟΣ, 8ο σεμινάριο, 1η έκδοση 1992 (σελ. 51). (10.00 euro)
31.  ΣΙΑΤΣΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΟΤΟΜΟΣ, 9ο σεμινάριο, 1η έκδοση 1992 (σελ. 80). (10.00 euro) 32.  ΣΙΑΤΣΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΟΤΟΜΟΣ, 10ο σεμινάριο, 1η έκδοση 1993 (σελ. 94). (10.00 euro)
33.  ΣΙΑΤΣΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΟΤΟΜΟΣ, 11ο σεμινάριο, 1η έκδοση 1993 (σελ. 66). (10.00 euro)
34.  ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ, 1η έκδοση 1977 (σελ. 47), διάσταση 30Χ21. (15.00 euro)